Elektrik

Elektrik, serbest ortamda bulunan “özgür elektronların” (herhangi bir atoma esir olmamış elektronların)çekim alanı yaratılarak bir noktaya doğru toplanması sonucunda oluşan enerji biçimidir. Bu serbest elektronları herhangi bir atoma esir olmuş elektronlarla karıştırmamak gerekir. Herhangi bir çekim alanı yaratabilecek düzenekle özgür elektronların oluşturulan çekim alanına çekilmesi ve sıraya dizilmesi ile elektrik oluşur. Örneğin; su gücünün, buhar gücünün, rüzgar gücünün çevirdiği bir jeneratör bu çekim merkezinin oluşmasını sağlar. Jeneratör dönüş hızı çekim gücünü-şiddetini belirler. Hız arttıkça çekim gücü artar.

Çekim gücü arttıkça yakalanan ve sıraya dizilen elektron sayısı artar. Bu da üretilen elektrik enerjisinin gücünü arttırır. Dönmekte olan jeneratör oluşturduğu uzay-hiçlik ortamına elektronları çekmeye başlar. Bu ortama doğru akmaya başlayan özgür elektronlar jeneratörün stator sargıların da yakalanarak sıraya dizilir. Dönme hareketi devam etmekte olduğu için elektron yakalanması da devam etmektedir. Stator salgılarında yakalanan her elektron kendinden önce yakalanmış olanları iter. Tıpkı bir su borusuna verilmekte olan suyun davranışı gibi akmaya başlarlar. Oluşan elektrik akımı kullanılırsa, yani herhangi bir aygıtı çalıştırıyorsa bu elektronlar taşıdıkları enerjiyi boşaltırlar ve bozumuna uğrarlar.

Enerjisini boşaltan ve bozumuna uğrayan bu elektronlar bir çöp oluştururlar. Bu çöp etkisine Elektromotor adı verilir. Bir jeneratöre elde edilen elektrik enerjisi kullanılmazsa ne olur.? Generatörlerde elde edilen elektrik enerjisi herhangi bir kaynağa kanalize edilmez ve kullanılmazsa, generatörün stator sargılarının sığasından sonra tekrar ortama geri dönerler. Yani tekrar özgür elektron olurlar. Elektrik sistemlerinde ki kayıpların önemli bir oranı da bu yüzden oluşur. (Kaçaklar) Özgür elektronlar doğası itibariyle tekrar özgür olmaya eğilimlidirler. Yakalandıkları ve üzerinde akmakta oldukları sistemin sığası yeterli olmadığında, sığa üzeri oranda elektronlar o sistemden ayrılırlar.

YANLIŞ BİLİNENLER.

– Elektrik, bir generatörün stator sargılarının (bakır atomlarının) atomsal yapısının üretimi değildir. Böyle olsa idi, o sargıların kısa sürede bozunuma uğraması gerekirdi. – Sürtünme ile elde edilen şey elektrik değil, elektromanyetik enerjidir. Sürtünme ile oluşan çekim alanı “yarım kalmış” bir etkidir ve elektronlar o alana sadece yaklaşmışlardır. Yaklaşan ama bir akış yapabilecek şekilde sıraya dizilmemiş olan elektronlar, sürtünme sona erdikten kısa süre sonra oradan uzaklaşırlar. Elektromanyetik enerji, elektrik enerjisinden bir önceki aşamadır ve bu iki olgunun birbirine karıştırılmaması gerekir.